Styrelsen

Styrelsen ordinarie ledamöter:

Håkan Omberg, ordförande, telefon 0705 74 14 21
Lillemor Lundqvist, vice ordförande
Gunilla Johansson
Yvonne Litzén
Ingrid Mauritz
Inga Wolfram

Adjungerade:

Ingvar Edin
Anna Holmqvist
Anne-Maria Petäjämaa
Lennart Pettersson