Styrelsen

Styrelsen ordinarie ledamöter:

Håkan Omberg, ordförande, telefon 0705 74 14 21
Lillemor Lundqvist, vice ordförande
Gunilla Johansson
Börje Länn
Ingrid Mauritz
Stig Nordqvist

Adjungerade:

Ingvar Edin