Gå till innehåll

Om oss

Vårt ändamål är:

Frivilligcentralen är en demokratisk ideell organisation med uppgift att utveckla och
samordna det frivilliga sociala arbetet i Eskilstuna kommun.
Frivilligcentralen verkar helt utan vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen har kommunen som sitt verksamhetsområde.

Frivilligcentralen skall verka för människors frivilliga insatser genom att

  • vara en mötesplats mellan hjälpande och behövande
  • stödja människor som har behov av gemenskap och stöd, eller känner
    utanförskap i samhället
  • främja samverkan mellan frivilligorganisationerna och andra
    organisationer, kommun och landsting, olika myndigheter och företagare i Eskilstuna
  • stödja, handleda och fortbilda frivilligarbetare
  • Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig, offentlig och privat sektor.